ABOUT THIS GAME

ADS

WALKTHROUGHS

 • Color Link-a-Pix Light Introduction

   

   

  游戏简介

   

    在这个画面党满地走,内涵不如狗的年代,大家可曾记得第一次接触扫雷时的着迷与惊喜,今天为大家带来一款朴素到你崩溃用心到你落泪的益智小游戏 《Color Link-a-Pix Light》,玩法是把所有相同的数字连在一起,数字代表步数,一定要用尽步数后才能相连,所有数字相连后会[马赛克]!

   

  操作方式

   

  • 鼠标左键

   

  核心玩法

   

  • 用尽步数连接数字

   

  槽点

   

  • 缺少高难度关卡

   

COMMENTS