ABOUT THIS GAME

ADS

WALKTHROUGHS

 • Rebuild2 Introduction

   

  游戏简介

   

     时隔大半年曾经风靡一时的Rebuild续作《Rebuild 2》震撼登场,Rebuild 2延续了回合制模拟经营的游戏模式,并且更加精细地刻画了游戏中的各种细节,如每个人物都赋予了全身图,性格特点更加鲜明,攻占建筑动画也越崔真实,虽然 几乎没有涉及系统创新性的改动,但依然可圈可点!

   

  操作方式

   

  • 鼠标左键点击

   

  核心玩法

   

  • 通过管理现有资源(幸存者,食物,士气等),占领新建筑(探索,搜集,招募,清除,占领),不断生产更多资源。

   

  槽点

   

  • "Rebuild2?  Rebuild1!"

   

   

COMMENTS